Zin en kleur

Ons zorgaanbod geeft het leven zin en kleur. Het voelt goed om onder de mensen te zijn, ergens aan te werken, gezien te worden. In beweging komen, lichamelijk maar zeker ook geestelijk, activeert mensen en maakt ze blij. Jarenlang voelden wij in onze banen de behoefte om meer te activeren, meer te ondernemen. Door Zus &zo op te richten hebben we gehoor gegeven aan dit gevoel. Bij onze dagbesteding en individuele begeleiding worden deelnemers op eigen niveau uitgedaagd, binnen onze eigen regelmaat en structuur. Maar bovenal hebben we het gezellig met elkaar, aan huis en bij ons.

Dagbesteding bij ons

Op onze locatie bieden we dagbesteding in een kleine groep. Vertrouwde gezichten en een gevarieerd dagprogramma geven het gevoel van thuis. We bieden uitdaging in onze activiteiten, uiteraard passend bij de talenten van elke deelnemer. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en daarmee het plezier. Zo geeft dagbesteding het leven extra kleur.

Individuele begeleiding

Zus &zo biedt individuele begeleiding aan huis. In de vertrouwde, eigen omgeving geven we invulling aan de wensen van deelnemers, maar ook die van hun ouder(s), partner of kinderen. Samen maken we er een mooie dag van, gevuld met praktische en ontspannende activiteiten. We regelen dingen en zorgen voor gezelligheid met een spelletje of een uitje naar het bos. Begeleiding bij u thuis, zorg voor samen.

Voor wie is Zus &zo er?

De eigen locatie van Zus &zo is gevestigd in Kollum. We zijn er daarom in de eerste plaats voor deelnemers uit deze regio, denk hierbij aan mensen afkomstig uit Noardeast-Fryslân (Noordoost-Friesland), Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Neem bij twijfel altijd contact met ons op, dan bespreken we de wensen.

  • Deelnemers met een lichamelijke – of verstandelijke beperking
  • Deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • Deelnemers met een psychische achtergrond
  • Deelnemers met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Jongvolwassenen en volwassen die een veilige dagbesteding nodig hebben

Financiering van onze zorg

De zorg die geleverd wordt door Zus &zo kan betaald worden uit de WMO. De financiering wordt dan door de gemeente geregeld. Het budget voor dagbesteding kan ook voldaan worden uit een persoonsgebonden budget (PGB), of uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met Zus &zo als onderaannemer. Tot slot is het mogelijk om met eigen middelen voor onze zorg te betalen. Vraag gerust naar de best passende oplossing.

Zorg voor samen

Zus &zo staat voor zorg voor samen. Samen zorgen we voor elkaar, onafhankelijk van de plek waar de dagbesteding plaatsvindt. Een van onze speerpunten is dat samenwerken, middenin de maatschappij staan, ontzettend belangrijk is voor onze deelnemers. Daarom werken wij samen met scholen, bedrijven en andere instellingen. Zo dragen we de zorg voor elkaar samen.