Vergoeding van zorg

Wanneer je deelnemer bent en dus gebruikmaakt van Dagbesteding Zus &zo, dan dien je daarvoor een vergoeding te betalen. Wij hebben contracten met veel gemeenten in Friesland en Groningen, zodat de zorg betaald kan worden uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Financiering voor onze dagbesteding is mogelijk als er een indicatie is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de gemeente waarin de deelnemer ingeschreven staat. Bij een indicatie door het CIZ wordt de zorgfunctie Begeleiding vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zus &zo heeft eigen vervoer

Vervoer naar de dagbesteding wordt vergoed vanuit de WMO en WLZ. Zus &zo heeft een eigen (rolstoel)bus, desgewenst vervoeren we deelnemers hiermee naar de dagbesteding. Uiteraard is het prima om op eigen gelegenheid naar Zus &zo te komen.

 

Financiering vanuit:

  • Indicatie vanuit PGB
  • Indicatie vanuit de gemeente
  • Zorg In Natura (ZIN)
  • Wet langdurige zorg (Wlz), Zus &zo is bij deze vorm van vergoeding onderaannemer
  • Contract als onderaannemer; de zorginstelling waarin de deelnemer langdurig verblijft koopt zorg in bij Dagbesteding Zus &zo. Dagbesteding Zus &zo fungeert in dit geval als onderaannemer
  • Vergoeding uit eigen middelen

Neem voor meer informatie over de betaling van zorg contact met ons op.

Naar contact